Urremendi

Zer da Urremendi? ¿Qué es Urremendi?

Urremendi Busturialdeko Landa Garapen Elkartea da, eta bere helburu bakarra, Busturialde eskualdearen garapena bultzatzean datza. Busturialde eskualdean, Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz eta Sukarrieta udalerriak sartzen dira.

Urremendi es una asociación de Desarrollo Rural cuyo único objetivo es favorecer el desarrollo de la comarca de Busturialdea, entendiéndose ésta como la que comprende los términos municipales de Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz y Sukarrieta.

Helburu orokorrak / Objetivos generales

  1. Nekazaritza eta landa ingurune osoaren funtzio-aniztasuna eta iraunkortasuna bermatu eta sustatzea ekonomi, gizarte, ingurugiro eta kultura arloetan, jende gitxitze prozesuak eragotziz
  2. Baserri-inguruaren oinarrizko nortasun seinaleak gordetzea
  3. Nekazaritza elikadura enpresekaz, nekazaritza-turismo, nekazaritza ekologikoa eta baserri-inguruan proiektu endogenoen garapenari ekiten deutsien beste edozein enpresagaz lehian jarduteko, nekazaritzaren ahalmen konpetitiboa sustatzea
  4. Baserri-inguruko enpresa eta egitura ekonomikoen konpetitibotasuna handitzea
  5. Administrazio ezbardinen eta entitate publikoen ekintzak eta arauak integratzea
  1. Garantizar y fomentar la multifuncionalidad y la sostenibilidad de la agricultura vasca y del conjunto de su medio rural en su vertiente económica, social, ambiental y cultural frenando los procesos de despoblamiento
  2. Preservar las señas de identidad fundamentales del medio rural
  3. Promover la capacidad competitiva de la agricultura con empresas agroalimentarias, de turismo rural, de agricultura ecológica y cualesquiera otras que acometan proyectos de desarrollo endógeno en el medio rural
  4. Incrementar la competitividad de las empresa y estructuras económicas de las zonas rurales
  5. Integrar las normas y actuaciones de las diferentes administraciones y entidades públicas

“Herri honeen nortasuna gordetzea eta euron garapena sustatzea nahi dogu, batez ere gune txikiak, hau da, baserri-inguruan bizi diran pertsonek, edo berton bizi nahi dabenek, lan aukerak eta oinarrizko zerbitzu guztiak eukitzea da gure nahia, azken baten, bizitza kalitatea hobea izan daien”.

“Queremos preservar las señas de Identidad de los pueblos y promover su desarrollo, especialmente de los pequeños núcleos, esto es, que las personas que viven o quieran vivir en las zonas rurales tengan oportunidades de trabajo y todos los servicios fundamentales, en definitiva: Calidad de vida”