BUSTURIALDEA-URDAIBAIKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO GUTUNAREN FORO IRAUNKORRA BILDU DA 2025-2029 ESTRATEGIAN AURRERA EGITEKO

  • El encuentro se ha celebrado en el auditorio de la Torre Madariaga de Busturia y ha servido tanto para hacer balance del plan 2020-2024 como para comenzar a esbozar las líneas maestras del periodo 2025-2029.
  • Casi el 80% de las entidades que componen la CETS se muestran satisfechas con la aplicación de la carta europea de turismo sostenible y piensa que se han cumplido sus expectativas en estos 4 años.

Busturialdea-Urdaibaiko Turismo Jasangarriaren Europako Gutunaren Foro Iraunkorrak ezohiko bilera ospatu zuen ekainaren 3an, astelehenean, Busturiako Madariaga Dorreko auditorioan, 2025-2029 aldirako Turismo Jasangarriaren Europako Gutunaren estrategia berria prestatzeko lehen urratsak emateko. Nicolás García-Borreguero, Urdaibai Biosfera Erreserbako Patronatuko zuzendaria, eta Aitziber Ansotegi, Urremendi Landa Garapen Elkarteko gerentea, izan dira bertaratuei ongietorria eman dieten pertsonak.

2024an amaituko da aurreko planaren epea, eta lan-topaketa hau hausnarketarako eta eztabaidarako espazio gisa antolatu da, hurrengo laurtekoko ekintzei eta erronkei begira.

39 kidez osatutako Foro Iraunkorraren bilera honek 2020-2024 planaren errepaso azkar bat egiteko balio izan du. Topaketa dinamizatzeko helburuarekin, aldez aurretik inkesta bat osatu dute kideek, lurraldearen garapen iraunkorrarekin konprometitutako ildo estrategiko berriak bideratzerakoan oso garrantzitsuak eta aberasgarriak izango diren emaitzak lortuz.

El plan inicial del periodo 2020-2024 empezó con un total de 47 acciones y culmina con 45 acciones, siendo un plan dinámico que se ajusta a la realidad del momento. Por ello, hay acciones que se han eliminado, otras añadido y algunas postergadas al siguiente periodo. Como resumen, casi el 80% de las entidades que componen la CETS se muestran satisfechas con la aplicación de la carta europea de turismo sostenible y piensa que se han cumplido sus expectativas en estos 4 años.

En relación a cómo consideran que la CETS ha beneficiado a la comarca de Busturialdea-Urdaibai, la gran mayoría destaca tres cuestiones: el trabajo conjunto en el desarrollo de actuaciones comunes, la creación de vínculos a la hora de promover actitudes sostenibles y el fortalecimiento del diálogo entre agentes para mejorar la oferta turística. En cuanto al beneficio a la propia empresa, las respuestas más valoradas han sido la creación de un mayor compromiso con el territorio, el ecoturismo y la sostenibilidad, la diferenciación de la empresa por su compromiso con el desarrollo del turismo sostenible y el refuerzo del vínculo entre las empresas y las instituciones gestoras del turismo. También se ha destacado la mejora del contacto entre entes gestores para canalizar inquietudes y necesidades y agilizar trámites administrativos.

Respecto a la valoración de los objetivos estratégicos, la mejora de la notoriedad y el posicionamiento de la marca Urdaibai y la promoción de las infraestructuras y servicios turísticos acondicionados correctamente en la línea del ecoturismo han obtenido una valoración muy positiva. Subrayar que esta comarca es el único destino de Euskadi con un reconocimiento internacional en materia de turismo sostenible. Esta acreditación supone de por sí una hoja de ruta para desarrollar un turismo enfocado en los principios del ecoturismo, basado en el respeto del entorno ambiental, social y económico y guiará la elaboración del nuevo plan 2025-2029, favoreciendo el impulso de la comarca como destino turístico sostenible, de calidad y responsable, de referencia en Euskadi.

Turismo Jasangarriaren Europako Gutuna

Turismo Jasangarriaren Europako Gutuna EUROPARC Federazioaren bereizgarria da, turismoaren eta naturgune babestuen arteko bizikidetza egiaztatzen duena. Urdaibai Biosfera Erreserbak, TJEGk egiaztatutako gune gisa, partaidetza eta eztabaida-organo bat du. Egitasmo honen barruan Busturialdea-Urdaibaiko gutunari, nahiz sektore turistiko jasangarriari lotutako eragile publiko eta pribatu guztiekin lan egiteko aukera bermatzen da.

TJEGren Foro Iraunkorra 39 kidek osatzen dute: Urdaibai eskualdeko garapen turistikoarekin konprometituta dauden pertsonak eta erakundeak, enpresak, elkarteak, tokiko garapeneko taldeak eta administrazioak, tarteko. Foro hori ezinbestekoa da Ekintza Plana behar bezala ezartzen dela ahalbidetzeko, bai eta lurraldearen garapen turistikoan modu koordinatuan lanean aritzeko ere, iraunkortasuneranzko partaidetza-irizpideetan oinarrituta.

Urdaibai, Euskadiko Biosferaren Erreserba

Urdaibai UNESCOren Biosfera Erreserba deklaratu zen 1984an, Eusko Jaurlaritzak hala proposatuta, haren ingurumen-balioari eusteko gizarte-mugimendu handi baten eta jasangarritasunerako erreferentziazko ingurune bilakatu ondoren. Oka ibaia eta bertako padurak dira haren erdigunea, ingurumen-balio handiko paisaiak. 22.000 hektareako ingurune hori Matxitxakotik Arboliz Puntaraino hedatzen da, eta Oiz du hegoaldeko muga; 45.000 pertsona inguruko biztanleria du, historiaz, kulturaz, gastronomiaz eta natur ondarez betetako 22 udalerritan banatua.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *